• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Müzikterapi nedir?

Müzikterapi: Birey(ler)in fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarından herhangi birinin karşılanmasında müziğin ve müzik uygulamalarının, konusunda ehliyetli profesyonel(ler) aracılığı ile kullanılığı klinik ve kanıta dayalı bir uygulamadır.

Uygulamaya yetkili personel: Sertifikalı tabip veya tabip gözetiminde sağlık meslek mensupları ile en az lisans düzeyinde müzik eğitimi aldıktan sonra müzikterapi sertifikasyon programını tamamlamış uygulamaya yardımcı olan kişi.

Müzikterapi uygulanabilecek durumlar:
   Ünitelerde:
   Anksiyete bozukluğu ve stres bozuklukları
   Sosyal fobiler
   Kişilik bozuklukları
   Otizm hastalarında dikkatin arttırılması, öğrenmenin kolaylaştırılması ve çevreye farkındalığın arttırılmasında
   Zeka geriliğinde öğrenmenin kolaylaştırılması ve çevreyle iletişimin arttırılmasında
   Kaygı giderilmesinde ve tedaviye uyumun arttırılmasında
   Akut ve kronik ağrıda
   Multipl skleroz, Parkinson gibi kronik organik hastalıkların rehabilitasyonunda yardımcı olarak
   Felçli hastaların rehabilitasyonunda yardımcı olarak

   Uygulama Merkezlerinde (Ruhsatlı Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri)
   Yanık tedavisindeağrı ve anksiyetenin azaltılması
   Yoğun bakım ünitelerinde ağrı ve anksiyetenin azaltılması
   Doğum sırasında ağrı ve anksiyetenin azaltılması
   Preoperatif anksiyete ve postoperatif ağrının azaltılması
   Kanser hastalarında ortaya çıkan ağrı, kusma, kaygı ve ilaç yan etkileriyle baş edilmesinde

 Müzikterapi kursu, müzikterapi eğitimi